Oferim un assessorament expert per desenvolupar operacions d’inversió i finançament en el sector privat i públic, identificar les claus de l’entorn econòmic, financer i empresarial i projectar estratègies de futur.

TRACIS ofereix un servei de consultora economicofinancera especialitzada en la planificació, l’anàlisi i l’avaluació de projectes d’inversió i finançament d’empreses i organismes públics.

Els nostres principals serveis són:

  • Modelització financera de projectes

  • Dictàmens pericials i arbitratges en operacions financeres (derivats, divises i actius i passius financers)

  • Auditoria i viabilitat economicofinancera de projectes empresarials

  • Reestructuració de serveis públics

  • Estructuració d’operacions financeres per a projectes (Project Finance)

  • Valoració d’empreses

  • Finançament internacional en el mercat de capitals

  • Reestructuració d’operacions financeres

  • Negociacions bancàries

Contacte

Vol conèixer més en detall els nostres serveis professionals?

CONTACTI’NS