Anàlisi d’aspectes economicofinancers de concessions administratives d’infraestructures, equipaments i serveis.

  • Estudis de viabilitat. Projecció de resultats en diversos escenaris

  • Valoració de concessions

  • Anàlisis de reequilibri econòmic

  • Revisió liquidacions

Contacte

Vol conèixer més en detall els nostres serveis professionals?

CONTACTI’NS