TRACIS ofereix un servei d’anàlisi de les condicions financeres i socioeconòmiques rellevants per al desenvolupament de l’activitat empresarial i el disseny de polítiques públiques.

Els nostres principals serveis en aquest àmbit són:

  • Anàlisi macroeconòmica, de conjuntura i de mercats financers

  • Elaboració de projeccions de les principals variables econòmiques i financeres

  • Anàlisi de les condicions actuals de mercat i definició d’estratègies

  • Estudis de mercat sectorials

  • Estudis socioeconòmics territorials

  • Anàlisi de polítiques públiques

Contacte

Vol conèixer més en detall els nostres serveis professionals?

CONTACTI’NS