Oferim als ajuntaments eines auxiliars per a la gestió econòmica i financera del municipi mitjançant l’estudi dels indicadors pressupostaris locals més significatius.

L’assessorament econòmic financer municipal preveu un conjunt d’eines de diagnòstic, anàlisi en funció de la realitat de cada municipi i planteja propostes i recomanacions adaptades a cada realitat contemplant àmbits de treball com ara:

  • Anàlisi i revisió de les ordenances fiscals i del nivell de pressió tributària, comparada amb d’altres municipis equiparables, i càlcul del cost de les prestacions per establir o revisar les quotes de les taxes.

  • Anàlisi de l’estructura d’ingressos i despeses del pressupost i plans econòmics i financers per a garantir la solvència de l’ens.

  • Anàlisi del pressupost i definició de les prioritats en les polítiques de distribució de la despesa.

  • Projeccions i gestió de l’endeutament.

  • Finançament de les inversions i estudis de viabilitat dels projectes.

  • Gestió d’obligacions informatives en matèria de transparència.

Contacte

Vol conèixer més en detall els nostres serveis professionals?

CONTACTI’NS